2520 W Mount Houston RD, Houston, TX 77038 – Cedar Frame